Kino

I Straumen på Inderøya holder en ærfuglkoloni til. Noen av fuglene er vant til folk og fotografer og tar nesten ikke notis av at du slår deg til i fjæresteinene sammen med dem. I mai  er smårollingene kommet og det er mye som skal læres, blant annet å finne mat i tangen.