Ærfugler og praktærfugl

Tidevannstrømmen ved Inderøya bringer mat og næring inn i Borgenfjorden. Ærfuglene vet å utnytte dette og fisker flittig i den sterke strømmen. Blant de mange hundre ærfuglene som holder til der, er også en praktærfugl. Den er sky, men dukker likevel av og til opp sammen med den store ærfuglflokken.

Her er et knippe bilder av de statslige ærfuglene ved Straumen.