Topptur til Okla i Trollheimen

Fakta om Okla

* Okla er 1580 moh og ligger ved inngangen til Trollheimen.

* Toppunktet heter Snydda.

* Det er merket turløype til Okla både fra sørenden av Gjevillvatnet i Gjevillvassdalen og fra Bårdsgården i Storlidalen.

* Vi startet i Storlidalen og brukte 4,5 timer opp og 3,5 timer ned. Turen er bratt med noen få slakere partier. Stien går i fast fjellterreng. Det er lite bløte partier og lite ur.

Godt merket sti

Vår tur starter ved parkeringen i Storlidalen ved Bårdsgården. Vi velger å starte ved grustaket og får en pangstart med en bratt sti opp den første kneika gjennom gress og løvskog.

Stien flater noe ut  der stiene skiller lag. En merket rute går til Vassenden i nordvestenden på Gjevillvatnet, den andre dreier opp lia til høyre mot Okla.

Resten av turen går stort sett i motbakke opp til toppen av Okla. Enkelte partier har noe flatere stigning. Turen er godt merket hele veien med TTs røde merker og varder.

Flotte fjell

Underveis dukker stadig nye flotte fjellformasjoner opp. Først på turen er det Innerdalsrekka i sørvest som dominerer. Den er synlig på hele turen (bildet).

Når vi nærmer oss "krysset "dukker Gjevillvasskamban og Gjevilvatnet opp. Etter å ha svingt av mot sørøst dukker Storbekkhøa og Tohatten opp i vest.

På det første plattået krysser stien over slik at Storlidalen med Ångårdsvatnet og fjellene i sør dukker opp. Etterhvert ser vi også Snøhetta og Svånåtindan på Dovre i sør.

 

Variert natur

For den som også er fotointeressert, er det mye å låse fokuset på underveis - små tjern, rik fauna og storslagne panorama.

Selv midt i steinørkenen er det små oaser med grønn mose og rennende vann. Mellom steinene vokser både rødsildre, mogop, fjellfioler og mange ulike blomstrende lyngarter helt opp på 1500 meters høyde.

Mange steder er det tydelig at snøen har ligget lenge i år (2012) og flere steder på toppen er det fortsatt gamle snøflekker(bildet). Men med sol fra skyfri himmel og temperatur over 20 grader, smelter snøen og gir klukkende småbekker langs stien.

Storslagent på toppen

Toppen av Okla er ganske bred og flat, selv om fjellet ser spisst og utilgjengelig ut nedenfra. Den merka stien går ned på andre sida, men når vi kommer til de høyeste punktet, dreier vi til venstre mot nord for å finne toppunktet Snydda. Det er ikke merket sti dit, men terrenget er lett å orientere seg i.

Okla har en markert egg mot Gjevillvatnet. Her er det mange hundre meter rett ned. For høydesvake er kanskje kanten og selve toppspissen vel luflig, men utsikten er upåklagelig fra hele platået. Snota og Nedalssnota i vest (bildet), Gjevillvasskamban i nord, hele Gjevillvassdalen mot Oppdal i øst, Storlidalen og deler av Dovre mot sør, Innerdalsrekka i sørvest og Storbekkhøa og Tohatten i vest.

Turen ned går etter samme sti. Det er likevel mye "nytt" å se som vi ikke la merke til på tur opp.

Tekst og alle foto: Linda Bjørgan

Det blomstrer mellom steinene helt oppe i 1500 moh.
En av "grytene" langs Gjevillvasskamban som er synlig fra toppkanten av Okla.
Halvveis opp til Okla ligger et platå med flere små idylliske tjern. Innerdalsrekka i bakgrunnen.