November/desember 2018

Gamle Skagen

Åpent hav.

Novemberbilder fra Skagen på Nord-Jylland i Danmark og vinterbilder fra hjemlige trakter.