Juli/august 2017

Lundefugl

Blå vannymfe

Storspove

Neslesommerfugl

Heilo i solnedgang

Elden, Røros

Sterkt og visuelt på Elden.

Storwartz