Fotoalbum fugler

Sangsvaner

Praktærfugl

Stær

Spettmeis

Fasan

Blåmeis

Storlom

Tjeld

Fossekall

Fjæreplytt

Siland

Skjærpipelerke

Gjerdesmett

Fossekall

Fossekall

Ærfugl hanner

Tjeld

Tjeld flyr

Lakseand hann

Kråke