Fotoalbum

Undstad i Lofoten

Landhandel på Svinøya i Svolvær

Dette er et første knippe bilder fra en tur i Lofoten i juni. Fotomotivene sto i kø. Har forsøkt å fange mer enn de tradisjonelle postkort-bildene. "Postkortene" kommer som egen fotomappe i albumet etter hvert.